gezin3 - wit

Boekentips

boekentipsGezinInGesprek kan de volgende boeken van harte aanbevelen vanwege de inhoud en de prettige leesbaarheid:

"Opvoeden, een opgave" - Bruce Narramore

Een theorethisch model en denkkader voor bijbelse opvoeding. Een gedateerd boek met een zeer relevante inhoud. Niet praktisch.

"En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden" - Gitty Feddema en Aletta Wagenaar

Een zeer praktische handleiding over de eerste 12 jaar van het opgroeiende kind.

"Het herstel van het gewone leven" - Wim ter Horst

In sommige situaties is de opmerking 'vroeger was alles beter' van toepassing. De schrijver van dit boekje legt haarfijn de vinger op de zere plek als het gaat om tekortkomingen van de hedendaagse gezinscultuur.

"Grenzen" - John Cloud en Henry Townsend

Zeer amerikaans boek waarin helder uiteengezet wordt waar de grenzen van onze verantwoordelijkheid stoppen, en die van de ander beginnen en hoe we dat hanteren in het dagelijks leven. Niet alleen van toepassing in het gezin, maar (bijna) overal. Bijbelse verwijzingen lijken soms vergezocht.

"Het streven naar een Godvrezend nageslacht"- Denny Kenaston

Visievormend boek over christelijke opvoeding.

Facebook activiteit

In het kort

In het bedrijfsleven gebeurt het soms dat professionals van buiten aangetrokken worden om de processen onder de loep te nemen en samen met hen te zoeken naar mogelijke verbeterpunten. De erkenning van de manager dat deze hulp soms nodig is of op z'n minst zeer waardevol is geen teken van zwakheid, maar juist van kracht en wijsheid.

Lees meer...

Ervaringen