gezin3 - wit

Communicatie & het gezin

Misschien vraag je je af: Wat heeft communicatie nu eigenlijk met opvoeding en het gezinsleven te maken? Waarom is een goede communicatie essentieel voor goede relaties binnen het gezin? Misschien is de grootste reden daarvoor wel dat communicatie veel meer is dan slechts wat informatie 'uitwisselen' of een boodschap overbrengen.

Natuurlijk is het daar ook voor bedoeld, maar het gaat dieper dan dat. In het woord communicatie herkennen we naast het uitwisselen van informatie ook iets van 'gemeenschap', denk maar aan het engelse woord 'communion'. Met andere woorden, communicatie is de plek waar we gemeenschap met elkaar hebben, en waar we de relatie met elkaar letterlijk 'beleven'. Denk maar eens aan het gezin dat haar ervaringen van dezelfde dag aan de keukentafel uitwisselt, of de ouders die 's avonds in bed nog eens dat conflict van 's middags doorspreken. Datgene wat we communiceren, én hoe we dat doen draagt dus ook iets van een relatie-aspect in zich, en door op die manier naar communicatie te kijken wordt er opeens een extra laag zichtbaar.

Inhoud vs. relatiecommunicatie

Op deze manier onderscheiden we dus in de communicatie een inhoudsniveau en een relatieniveau (ook wel genoemd: betrekkingsniveau. Waar het inhoudsniveau handelt over de feitelijke boodschap die we uitspreken, gaat het relatieniveau meer over wat er in de boodschap gecommuniceerd wordt over de verhouding tussen zender en ontvanger. De echtgenoot bijvoorbeeld die 's avonds met een bloemetje thuiskomt en daarbij zijn vrouw vertelt dat ze zo goed voor de kinderen zorgt, zegt daarmee op relatieniveau dat hij haar waardeert en haar inzet en werkzaamheden als gelijkwaardig acht als die van hemzelf. Zonder dat te zeggen is dat dus ook een groot deel van de boodschap die over komt. Andersom communiceert de echtgenoot die nooit op die manier een blijk van waardering laat zien wellicht dat hij de inspanningen van zijn vrouw als vanzelfsprekend acht, niet zo op prijs stelt en dus de positie van zijn vrouw lager acht als die van hemzelf. Die boodschap bedoelt hij wellicht helemaal niet uit te zenden, maar grote kans dat hij wel zo over komt bij de ontvanger!

In de communicatie met kinderen kan er op die manier ook veel fout gaan. Als het goed is gunnen we onze kinderen bijvoorbeeld het hebben van plezier, maar in het stellen van gezonde grenzen aan bijvoorbeeld TV kijken kan het zijn dat er op relatieniveau een boodschap meeklinkt voor het kind die zegt: 'ik gun jou geen plezier', of 'ik erken niet jouw verlangen om plezier te hebben'. Niet gek dat een kind dan opstandig wordt tegen de gestelde regel, terwijl het eigenlijk om de achtrerliggende diepere laag gaat!

Met dit in het achterhoofd kunnen we ons dan de volgende dingen afvragen:

  • Wat communiceren we wanneer we een vraag beantwoorden maar onze ogen niet van de krant halen en ons hoofd niet toewenden?
  • Kan het zijn dat mijn kind niet ageert tegen mijn grenzen op zich, maar zich niet serieus genomen voelt in onze relatie?
  • Wat voor soort relatie communiceer ik naar mijn partner/kinderen door de manier waarop ik communiceer?

Facebook activiteit

In het kort

Niet alleen binnen gezinnen kan beroep gedaan worden op de dienstverlening van GezinInGesprek.nl, ook binnen andere relaties (partners, collega's, buren enz.) is zij graag van dienst met vakkundige en professionele bemiddeling! Neem contact op voor meer informatie.

Ervaringen