gezin3 - wit

Achtergrond

achtergrondGezinInGesprek is geboren als initiatief van Menno Griffioen. Vanuit een sterke passie en visie voor gezonde gezinnen is hij enthousiast om vastlopende situaties weer op de rit te helpen. Werkzaam als maatschappelijk werker in de reguliere jeugdzorg en de pleegzorgbegeleiding viel hem op hoe vaak problemen veroorzaakt of in stand gehouden worden door een slecht verstaan van elkaar binnen gezinnen en relaties.  Wanneer mensen weer écht in contact kwamen met elkaar gaf dat op korte termijn grote resultaten, wat leidde tot het idee voor ‘kortdurende gezinsbemiddeling’.

Het gezin
Gezinnen zouden plekken moeten zijn waarin liefde, acceptatie en bemoediging de boventoon voeren. Kinderen zouden op moeten groeien in een atmosfeer waarin zij zich optimaal ontwikkelen en geen reden tot negatief en afwijkend gedrag meekrijgen. Op deze manier groeien zij op tot evenwichtige volwassenen die niet kampen met onzekerheid, ruzies, relatieproblemen, disfunctioneren op het werk, verslavingen of zelfs psychische stoornissen als depressies, angsten en gedragsproblemen.
Helaas is dit niet de praktijk die we vandaag om ons heen zien. Eerder lijkt het normaal te zijn dat er een negatieve sfeer heerst in huis, gezinsleden elkaar beledigen of bespotten en ouders zich soms afvragen waarom ze ooit aan kinderen begonnen zijn.

gezin3Het woord puberteit bijvoorbeeld wordt geassocieerd met rebellie, ongedurigheid en allerlei andere ongemakken. Aangenomen wordt dat dit het normale ‘losmakingsproces’ is, en het tegen de volwassenheid wel weer goed zal komen. Gelukkig keert de rust tegen die tijd vaak wel weer terug, maar zoals in het engels gezegd wordt; ‘the damage has been done’. De onrust en ruzies hebben hun sporen getrokken in het karakter en het denken van de volwassen persoon en kunnen tot in de ouderdom een grote rol blijven spelen.

Een ander geluid
Geziningesprek gelooft dat de puberteit inderdaad een periode van losmaken is, maar dat zelfs die tijd een rustige en ontspannen tijd kan zijn waarin het opgroeiende kind in een goede relatie tot zijn ouders zijn eigen weg kan ontdekken. Eén van de speerpunten daarin is een goede communicatie, waarin wederzijds begrip een goede omgang met elkaar waarborgt.
Natuurlijk zijn er veel meer aspecten die voor onrust in het gezin kunnen zorgen. Denk aan problemen op school of het werk, opvoedingsproblemen, moeilijke financiële omstandigheden, veranderende tijden met alle onrust van dien of psychische problemen. De vraag is: hoe moeten deze aangepakt worden zonder te communiceren? Sterker nog, hoe moeten deze aspecten in kaart gebracht worden zonder communicatie? Vaak kunnen bronnen van onrust jarenlang door blijven sudderen omdat er vanwege angst, schaamte of wat voor reden dan ook niet over gepraat wordt. GezinInGesprek zegt daarom:


COMMUNICEREN HELPT!

Facebook activiteit

In het kort

Niet alleen binnen gezinnen kan beroep gedaan worden op de dienstverlening van GezinInGesprek.nl, ook binnen andere relaties (partners, collega's, buren enz.) is zij graag van dienst met vakkundige en professionele bemiddeling! Neem contact op voor meer informatie.

Ervaringen