gezin3 - wit

Werkwijze

werkwijzeGezinInGesprek kenmerkt zich door een nuchtere en to-the-point benadering. Zij draait niet om de hete brij heen maar gaat recht op haar doel af en schuwt er niet voor de confrontatie aan te gaan wanneer dat nodig is. Daarbij staat centraal dat ieder persoon ten alle tijde respect en aandacht verdient.
GezinInGesprek houdt er niet van dingen te doen die eigenlijk niet nodig zijn en gelooft dat het werk goed gedaan is wanneer zij zichzelf overbodig heeft gemaakt.
 

Gesprekken
In haar aanpak richt GezinInGesprek er op alle betrokkenen rondom een bepaalde probleemsituatie bij elkaar te krijgen en hen te helpen een constructief gesprek te voeren. Daarbij worden technieken gebruikt als bijvoorbeeld doorvragen, samenvatten en feedback geven, met als doel dat iedere betrokkene luistert naar de ander en zich gehoord voelt.
GezinInGesprek vermijdt daarbij inhoudelijk als rechter op te treden, maar zal steeds de communicatie analyseren en pijnpunten aanwijzen. Dat lijkt het meest op de rol van scheidsrechter. De spelers spelen het spel, waarbij de scheidsrechter zorgt dat ieder zich ook aan de regels houdt. Wanneer een opvoeder bijvoorbeeld een conflict heeft met een kind over bedtijden is GezinInGesprek niet de aangewezen persoon om deze tijd vast te stellen. Wel zal GezinInGesprek opvoeder en kind helpen een constructief overleg hierover te voeren en elk communicatief obstakel uit de weg te ruimen.
 

Om het aanbod van GezinInGesprek overzichtelijk te houden biedt zij pakketten aan met daarin een aantal gesprekken. Zie ‘tarieven’ voor meer informatie.

Facebook activiteit

In het kort

In het bedrijfsleven gebeurt het soms dat professionals van buiten aangetrokken worden om de processen onder de loep te nemen en samen met hen te zoeken naar mogelijke verbeterpunten. De erkenning van de manager dat deze hulp soms nodig is of op z'n minst zeer waardevol is geen teken van zwakheid, maar juist van kracht en wijsheid.

Lees meer...

Ervaringen